— Aktuality —
 

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům za hojnou účast na pondělním náboru našeho parkourového kroužku. Všichni jste byli úplně skvělí!

Tento rok se nám podařilo zajistit lepší časy tréninků, hlavně s ohledem na mladší žáky, kdy jsme se snažili pro ně zajistit dřívější časy. Ze stejného důvodu jsme zrušili páteční večerní tréninky, které úplně nevyhovovaly všem.